Przeznaczony jest do kontroli położenia granicy osadu czynnego w osadnikach wtórnych oczyszczalni ścieków. Może być także wykorzystywany w pomiarach środowiskowych przy sprawdzaniu stanu wód zbiorników zagrożonych zamulaniem i zanieczyszczeniami. Miernik jest złożony z sondy pomiarowej połączonej kablem z przetwornikiem sygnału i modułem sygnalizacji. Działanie sondy oparte jest na zasadzie emisji promieniowania podczerwonego przez diodę LED na długości fali 880 nm i pomiaru natężenia promieniowania przechodzącego przez mierzone środowisko. 


Power supply1. 9V DC from a regulated power supply
2. from an accumulator 8.4V or 9V, C>110mAh
3. from a battery 9V type PP9
Operating time from the accumulator 9V/150mAh10 hours
Weight of the sonde1050 g
Length of the standard cable9m, up to 30m on order
Sonde dimensions: length x width x height95 x 90 x 30 mm
Signaling:1. optical continuous with red LED diode
2. sound pulse by means of internal signaling system
Operating temperature range:-20 °C ¸ +40 °C
Relay output to work with the indicatorN.O.
Sonde protection rateIP68
  • wbudowany układ eliminujący wpływ światła słonecznego
  • obudowa sondy wykonana z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej zapewniającej długotrwałą eksploatację i powtarzalność pomiarów w środowiskach o różnej aktywności chemicznej
  • sposób uszczelnienia sondy umożliwia jej wielokrotny demontaż, bez potrzeby wymiany uszczelnień
  • kabel jest znaczony opaskami w różnych kolorach co 1m, i węższymi – białymi dla połówek metrów
  • każdy miernik, jest przystosowany do zasilania z akumulatorka i z zewnętrznego zasilacza
  • urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek kalibracji lub regulacji w czasie użytkowania. Łatwość obsługi uzyskano przez zastosowanie minimum elementów zewnętrznych – jedynie wyłącznik zasilania
  • wskazanie przyrządu jest niezależne od szybkości i równomierności opuszczania sondy co daje pewność uzyskania powtarzalnych wyników niezależnie od sposobu prowadzenia pomiaru
  • uszczelnienie sondy odporne na większość rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, oleje roślinne i zwierzęce, glikol, oraz benzyny i oleje mineralne w postaci zemulgowanej w wodzie

Podczas opuszczania sondy w głąb osadnika detektor mierzy ilość światła niezaabsorbowanego przez cząstki zawiesiny. Przy przekraczaniu górnego poziomu osadu czynnego następuje wysłanie sygnału do przetwornika. Przetwornik emituje wtedy krótki sygnał dźwiękowy, a lampka kontrolna świeci ciągłym światłem przez cały czas pozostawania sondy poniżej granicy osadu. Możliwe jest też przesłanie sygnału do oddalonego pomieszczenia za pośrednictwem radiolinii małej mocy