Ma zastosowanie do pomiarów zmętnienia lub stężenia cząstek wszędzie tam gdzie jakość wody jest istotna. Aby uzyskać szeroki zakres mierzonych zmętnień zastosowano pomiar z wykorzystaniem światła zarówno przechodzącego jak i rozproszonego. Miernik ma możliwość podawania wyniku w przeliczeniu na jednostki zmętnienia NTU, jednostki kalibrowane indywidualnie przez samego użytkownika, w miligramach substancji stałej na dm3 i w postaci procentu zaabsorbowanego światła. Dodatkową funkcją jest pomiar temperatury mierzonej cieczy. 


  • wyświetlacz alfanumeryczny 2 x 16 znaków, w standardzie polskie znaki
  • wodoodporna klawiatura membranowa 12 znakowa
  • prosty, intuicyjny sposób obsługi funkcji kalibracyjnych i pomiarowych umożliwia użytkowanie miernika praktycznie bez odwoływania się do dokumentacji
  • kompletny miernik składa się z sondy, kabla z naniesioną podziałką głębokości zanurzenia co 0.5m, przetwornika pomiarowego i zasilacza lub akumulatorka z ładowarką
  • sonda posiada stopień ochrony IP68, przetwornik IP65, dostępna jest sonda wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej
  • wbudowany interfejs standardu 4 – 20 mA
  • uszczelnienie sondy jest odporne na większość rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, olejów roślinnych i zwierzęcych, glikol, oraz benzyne i oleje mineralne w postaci zemulgowanej w wodzie
  • układy eliminacji światła zakłócającego pozwalają na prowadzenie dokładnych pomiarów nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym
  • chroniony kodem obszar pamięci umożliwia przechowywanie wartości kalibracji fabrycznych lub wpisanie rezerwowego zestawu użytkownika
  • wyjście przekaźnikowe N.O. z progiem zadziałania konfigurowalnym z klawiatury